Menu

Danmarks Portal

- din indgang til Danmark på nettet

Verdensmål

Verdensmål 17 & P4G
P4G sætter handling bag klima- og bæredygtighedsambitioner gennem konkrete partnerskaber, der kan levere markedsdrevne løsninger, og på den måde er P4G en redskab til at implementere Verdensmål 17.
www.um.dk/danida/baeredygtig ... 

P4G er en global platform, der er banebrydende for grønne partnerskaber for at levere inklusiv og bæredygtig vækst
www.p4gpartnerships.org
www.twitter.com/p4gpartnerships

Regeringen

Handlingsplan for FN’s verdensmål
Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 2017. 
www.regeringen.dk ... pdf

ADD projektet

Algoritmer, Data & Demokrati (ADD-projektet)
ADD-projektet arbejder for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog.
www.algoritmer.org
www.twitter.com ... 

Fremtidens kommune

Gladsaxestrategien

FN og Gladsaxe
FN har bedt Gladsaxe om at bidrage som det gode eksempel på, hvordan lokal indsats og initiativ bidrager til vores fælles globale verdensmål. 
Rapporten på FN’s hjemmeside. Link i pdf.
www.linkedin.com ... 
Gladsaxe var den første kommune i Danmark til at indarbejde FN’s Verdensmål i sin overordnede strategi, Gladsaxestrategien. 
www.gladsaxe.dk ... 

Gladsaxestrategien 
www.gladsaxe.dk ... 

Verdensmålshuset i Gladsaxe
Status 2020: 
Der er syv iværksætterfirmaer, der arbejder med afsæt i verdensmålene.
Der er et kreativt værksted drevet af frivillige, et såkaldt ReMida-center, hvor børn fra kommunens børnehaver kan lave ting i genbrugsmaterialer.
Der er et HackLab med avanceret printer og 3D-udstyr til at lave prototyper.
www.gladsaxe.dk ... 

Esbjerg

Verdensmålshus på Esbjerg Havn
Her skal se unge lære om FN’s 17 verdensmål og finde idéer til, hvordan virksomheder kan integrere bæredygtige løsninger i deres forretning 
www.mediajungle.dk/2021 ... 

Fremtidsforståelse 
Et skridt på vejen til at gøre skoleeleverne opmærksomme på fremtidens udfordringer
www.ugeavisen.dk/esbjerg ... 

Danmark i 2030

DK fremtid i 2030-prognose
Ny 2030-prognose: Danmark har råd til 17.000 flere offentligt ansatte
www.altinget.dk/kommunal ... 

Innovation

Innovation i den offentlige sektor

VIVE 
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd,  både i kommuner, regioner og nationalt. 
www.vive.dk/da

Center for Offentlig-Privat Innovation 
v/regeringen, KL og Danske Regioner.
www.co-pi.dk
Center for offentlig innovation
www.wikipedia.org ... 

Læringsspil

Læringsspillet Co-Creator 
Den offentlige sektor efterspørger nytænkning. Ressourcerne bliver mindre og opgaverne vokser.
Forskningsprojektet CLIPS har påvist, at tværgående samarbejder styrker innovationsprojekter. 
www.gametools.dk ... 

Change Navigator
Forandringsledelse i simuleret praksis. Forandringsprocesser skaber uundgåeligt turbulens, men heldigvis kan ledere få hjælp til håndteringen ved at stille sig på skuldrene af årtiers forskning og praktisk erfaring. 
www.gametools.dk/change-navigator

Ledelse

Teori U - lederskab der åbner fremtiden
Otto Scharmer 2017 
www.saxo.com ... 

Om Teori U
Lone Belling 2009 
www.livoglederskab.dk ... pdf

Bøger

Grib fremtiden: Teknologi, kommuner og bedre velfærd  
Anders Hvid & Rasmus Bie-Olsen 2018
www.bibliotek.dk ... og podcast ... 

Offentlige styringsparadigmer 
Jacob Torfing et al. 2020 
www.saxo.com ... 

Sådan forandrer automatisering medierne
Andreas Marckmann Andreassen 2020
www.universitypress.dk ... og bibliotek.dk ... 
Andreas Marckmann på Twitter
www.twitter.com/amarckmann

Doughnutøkonomi - syv principper for fremtidens økonomi
Kate Raworth 2018 
www.saxo.com ... 

CLIPS

CLIPS-projektet 2009-2013
www.ruc.dk ... 

Samarbejdsdrevet innovation i praksis
Eva Sørensen & Peter Aagaard 2014 
www.saxo.com ... 

Video

Introduktion til den eksponentielle teknologiske udvikling
Anders Hvid 2016
www.youtube.com ... 

 

GenIN

Verdensmålshuset GenIN
GenIN har specialiseret sig i at få FN's 17 verdensmål integreret hos virksomheder og uddannelser.
www.genin.dk/om-os
Gert Barslund  
www.linkedin.com ...