Menu

Danmarks Portal

- din indgang til Danmark på nettet

Kalender links

Danmarks kulturkalender
www.kultunaut.dk

Markedskalenderen
www.markedsindeks.dk

Kalender links

EU-valg torsdag d. 3. december 2015
Danmark stemmer om, hvorvidt det nuværende EU retsforbehold skal erstattes af en tilvalgsordning.
www.valg.sim.dk

Debatmøde om retsforbeholdene
www.retsforbehold.eu.dk

Folketingets EU-Oplysning
www.givmigsvar.nu

Justits- og Udenrigsministeriet information
www.3december.dk

Europol
www.da.wikipedia.org/wiki/Europol

Schengen-traktaten
www.da.wikipedia.org ...