Menu

Danmarks Portal

- din indgang til Danmark på nettet

Om os

Redaktion
Danmarksportal.dk redigeres af kultursociolog Michael Bohn

Nyhederne redigeres efter journalistiske principper om god presseskik.
Om god presseskik 
www.slrtv.dk/images/godpresseskik.pdf

Portalen henter inspiration fra:
Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet 
www.slrtv.dk

og fra samarbejdet mellem lokale medier i Europa.
Community Media Forum Europe
www.cmfe.eu

Dansk Folkeoplysnings Samråd
www.dfs.dk

Samarbejdspartner på ungdomssektionen 
Mads Øland-Petersen, redaktør af Politikeren.dk