Menu

Danmarks Portal

- din indgang til Danmark på nettet

Ordbøger

Den Danske Online Ordbog
www.ddoo.dk

Sproget.dk
www.sproget.dk

Ordnet.dk
www.ordnet.dk

Historie

Historisk Atlas 
www.historiskatlas.dk

Historie-online 
www.historie-online.dk

Historiske kort på nettet 
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.hkpn.gst.dk

Søg

Infomedia
www.infomedia.dk

Kultur og medielinks v/SAML
www.saml.dk/?page_id=2213

Danmark på leksikon.org
www.leksikon.org/cat4.php?val=213700

Retsinformation
www.retsinformation.dk

Netleksikon
www.netleksikon.dk

 

Dødsannoncer v/afdøde.dk
www.afdoede.dk

Inflation

Forbrugerprisindeks 
Den procentvise ændring af forbrugerprisindekset er et mål for inflationen
www.dst.dk/da/Statistik ... 

Kort og adresser

Download kort
www.download.kortforsyningen.dk

Danmarksadresser.dk
Har matrikelnumre, søg først på en adresse
www.danmarksadresser.dk

Kort på nettet v/Geodatastyrelsen
www.kmswww3.kms.dk/kortpaanettet

Kort - Matrikel-Info
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.mingrund.dk

Historiske kort på nettet
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.hkpn.gst.dk